Verdier og visjoner

Grunnleggende verdier:

Idrettsglede, muligheter og utfordringer for alle.

  • Danseklubben Dansehuset Lillehammer gir et åpent og inkluderende tilbud til alle, basert på toleranse, respekt og likevekt.
  • Danseklubben Dansehuset Lillehammer har et sunt og sosialt miljø.
  • Danseklubben Dansehuset Lillehammer består av utøvere, deres foreldre, trenere/ledere og styret

Hovedmål:

  • Danseklubben Dansehuset Lillehammer skal ha et tilbud til alle som ønsker å delta. Tilbudet skal skape trivsel og utviklingsmuligheter for den enkelte.
  • Danseklubben Dansehuset Lillehammer skal i størst mulig grad ha skolerte trenere/ledere på alle alderstrinn og nivåer.
  • Danseklubben Dansehuset Lillehammer skal via sine medlemmer/trenere/ledere og foreldre, representere klubben på en positiv måte, som skaper goodwill for idrettslaget.

Formål:

Danseklubben Dansehuset Lillehammer sitt formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og
Olympiske Komite (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likevekt.
All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Danseklubben Dansehuset Lillehammer – Danseglede  Lidenskap

%d bloggere liker dette: