Medlemsvilkår

  • Dansehuset Lillehammer fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under eller som følge av opphold i klubbens lokaler. Dette gjelder også tap eller skader på klær og personlige eiendeler. Om klubben har opptrådt uaktsomt gjelder ikke dette. Det vises for øvrig til vilkår om forsikring av dansere når det gjelder skade.
  • Medlemmer må forholde seg til de regler som klubben har satt som gjelder klubbens lokaler samt klubbens visjon og mål. Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger og regler som trenerne i klubben gir.
  • Medlem eller foresatte forplikter seg til å stille på dugnad under sesongen. En fast dugnad gjelder vakt i studio + annen dugnad. *Gjelder konkurransedansere*
  • Alle medlemmer som har betalt medlemsavgift, er automatisk forsikret gjennom Norges Danseforbund Grunnforsikringen gjelder ulykke med idrettsvilkår. Alle medlemmer er forsikret på vei til, fra og under trening, konkurranser, kurs etc. Det er forsikringsselskapet IF som har disse forsikringene. Medlemmer over 13 år: Norges Danseforbund har tegnet en egen kollektiv forsikring for alle barn over 13 år.
  • Medlemmer i klubben godtar at det tas bilder og videoer av aktiviteter i klubbens regi som brukes i markedsføringssammenheng uten ytterligere beskjed fra foreldre/foresatte. Dersom medlemmet ønsker og skjermes fra dette må det gis skriftlig beskjed til klubben. Dansehuset Lillehammer publiserer for øvrig bilder og videoer med forsiktighet.
  • Du kan melde deg inn i klubben (foreldre, supporter m.m), uten å delta på kurs. Medlemsavgift kr 100,- i året.
  • Vi forbeholder oss retten til å endre kursplanen, samt avlyse kurs ved for lav deltagelse.

13975347_10154289598440991_5215482628733897427_o

%d bloggere liker dette: