Under fanen informasjon finner du ulik informasjon tilknyttet Dansehuset Lillehammer.