Fra januar 2016 har Dansehuset Lillehammer inngått en sponsoravtale/samarbeidsavtale med Eidsiva Energi AS.  Denne avtalen gjelder for årene 2016, 2017 og 2018.

Vi i Dansehuset Lillehammer er glade for å ha Eidsiva Energi AS som offisiell samarbeidspartner.

Eidsiva Energi AS eies av Oppland og Hedmark fylkeskommuner og 27 kommuner i de to fylkene.  Selskapet er blant Norges største energiselskap med betydelig virksomhet innen produksjon og salg av fornybar energi fra regionens ressurser innen vannkraft, biomasse, avfall og vindkraft.

Eidsiva_logo

https://www.eidsiva.no