Semesterplan 2017-2018                                 

Semesterplanen viser planlagte aktiviteter, avslutninger og ferier både for de som deltar på kurs (uthevet skrift) samt våre konkurransedansere.

2018

Uke 2: Oppstart av kurs

3.-4. februar: Kick-off helg for konkurransedansere

Uke 9: Vinterferie

Tirsdag 13. mars: informasjonsmøte for foreldre om å bli konkurransedanser

Uke 13 + mandag 2.4: Påskeferie

Lørdag 7. april: Treningslørdag – Oppkjøring til NM!

Uke 19: Siste kursuke for våren 2018

Søndag 13. mai: Danseavslutning på Jorekstad for alle!

Uke 20-27: Egen timeplan for konkurransedansere, publiseres på Facebook.

Uke 28-30: Feriestengt

Oversikt konkurranser Norges Danseforbund

Lørdag 10. februar: FDJ 1

Lørdag 10. mars: FDJ 2

Lørdag 14. april: FDJ 3

Lørd/sønd 5.-6. mai: FDJ 4 NM

Lørdag 9. juni: FDJ 5