Styret blir valgt av årsmøte og står for den daglige driften.

Styret fra april 2017 består av:

Leder: Cecilie Hamsun tlf. 481 50 282
Nestleder: Ann Kristin Hagelien tlf. 907 71 867
Kasserer: Marius Meland tlf. 400 64 638
Styremedlem Laila Marie Jeistad tlf. 909 05 651
Styremedlem: Thomas Mathisen tlf. 922 35 263
Varamedlem: Kari Louise Hovland tlf. 957 61 868
Varamedlem: Eli Ris tlf. 970 73 842