Verdier og visjon

DANSEHUSET LILLEHAMMER SINE VERDIER OG VISJONER

Grunnleggende verdier:

Idrettsglede, muligheter og utfordringer for alle.
- Dansehuset Lillehammer gir et åpent og inkluderende tilbud til alle, basert på toleranse, respekt og likevekt.
- Dansehuset Lillehammer har et sunt og sosialt miljø.
- Dansehuset Lillehammer består av utøvere, deres foreldre, trenere/ledere og styret

Hovedmål:

Dansehuset Lillehammer skal ha et tilbud til alle som ønsker å delta. Tilbudet skal skape trivsel og utviklingsmuligheter for den enkelte.
Dansehuset Lillehammer skal i størst mulig grad ha skolerte trenere/ledere på alle alderstrinn og nivåer.
Dansehuset Lillehammer skal via sine medlemmer/trenere/ledere og foreldre, representere klubben på en positiv måte, som skaper goodwill for idrettslaget.

Formål:

Dansehuset Lillehammer sitt formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og
Olympiske Komite (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likevekt.
All idrettslig aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Dansehuset Lillehammer – Danseglede Lidenskap

© 2017 Dansehuset-Lillehammer

502 Bad Gateway

The server returned an invalid or incomplete response.